Lịch khai giảng các điệu Salsa, Latin, Standard Cơ bản, Chuyển tiếp tháng 2/2012

Lịch khai giảng CÁC ĐIỆU SALSA, LATIN, STANDARD

Lớp Salsa cơ bản  (Salsa, Bachata, Street Chacha, Merengue)– Thời gian học :Từ 19h15 – 20h15 (Thứ 2, Thứ 6)

– Học phí          :340.000VND/8 buổi

Lịch khai giảng:19h45 Ngày 13 tháng 02 năm 2012

– Có thêm 2 trợ giảng!- Được thực hành trên sàn ngay sau khi học và khuyến mãi 20% giá đồ uống

– Tặng đĩa CD bao gồm tất cả các điệu

– Khuyến mại 10% tất cả các khóa học, 10% đồ uống và tập miễn phí trên sàn cùng Club nếu đăng ký tham gia thành viên

– Giảm giá 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 người trở lên

Lớp chuyển tiếp Salsa (Salsa, Bachata, Merengue)– Thời gian học :Từ 19h15 – 20h15 (Thứ 4, Chủ Nhật)

– Học phí          :389.000VND/8 buổi

– Có thêm 2 trợ giảng!- Được thực hành trên sàn ngay sau khi học và khuyến mãi 20% giá đồ uống

– Tặng đĩa CD bao gồm tất cả các điệu

– Khuyến mại 10% tất cả các khóa học, 10% đồ uống và tập miễn phí trên sàn  cùng Club nếu đăng ký tham gia thành viên

– Giảm giá 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 người trở lên

 

Lớp Latin cơ bản (Rumba, Chacha, Samba, Bebop)– Thời gian học :Từ 17h45 – 19h15 (Thứ 3, Thứ 6)

– Học phí          :340.000VND/8 buổi

 

– Có thêm 2 trợ giảng!- Được thực hành trên sàn ngay sau khi học và khuyến mãi 20% giá đồ uống

– Tặng đĩa CD bao gồm tất cả các điệu

– Khuyến mại 10% tất cả các khóa học, 10% đồ uống và tập miễn phí trên sàn cùng Club nếu đăng ký tham gia thành viên

– Giảm giá 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 người trở lên

Lớp chuyển tiếp Latin– Thời gian học :Từ 17h45 – 19h15 (Thứ 2, Thứ 5)

– Học phí          :389.000VND/8 buổi

 

– Có thêm 2 trợ giảng!- Được thực hành trên sàn ngay sau khi học và khuyến mãi 20% giá đồ uống

– Tặng đĩa CD bao gồm tất cả các điệu

– Khuyến mại 10% tất cả các khóa học, 10% đồ uống và tập miễn phí trên sàn cùng Club nếu đăng ký tham gia thành viên

– Giảm giá 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 người trở lên

 

Lớp cơ bản Standard (Waltz, V.Waltz, Tango, Quickstep, Slowfox) – Thời gian học : Từ 20h15 – 21h45 (Thứ 2, Thứ 5)

– Học phí          : 340.000VND/8 buổi

 

– Có thêm 2 trợ giảng!- Được thực hành trên sàn ngay sau khi học và khuyến mãi 20% giá đồ uống

– Tặng đĩa CD bao gồm tất cả các điệu

– Khuyến mại 10% tất cả các khóa học, 10% đồ uống và tập miễn phí trên sàn cùng Club nếu đăng ký tham gia thành viên

– Giảm giá 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 người trở lên

Lớp chuyển tiếp Standard (Waltz, V.Waltz, Tango, Quickstep, Slowfox) – Thời gian học :Từ 17h45 – 19h15 (Thứ 2, Thứ 5)

– Học phí          :389.000VND/8 buổi

 

– Có thêm 2 trợ giảng!- Được thực hành trên sàn ngay sau khi học và khuyến mãi 20% giá đồ uống

– Tặng đĩa CD bao gồm tất cả các điệu

– Khuyến mại 10% tất cả các khóa học, 10% đồ uống và tập miễn phí trên sàn cùng Club nếu đăng ký tham gia thành viên

– Giảm giá 10% học phí cho nhóm đăng ký 3 người trở lên

 

Để lại câu trả lời

Địa chỉ email sẽ được giữ bí mật Các trường bắt buộc được đánh dấu *