[Clip] – Tự Học Chacha Lớp 1-Bài 3

Tự Học Chacha Lớp 1-Bài 3

Comments

  1. yamahadance says

    Khiêu vũ Sài Gòn bước 1 vào phách mạnh (tức là phách 1). Cha Cha nhịp 4/4, phách 2.3 đều đăn, nhưng 4, 1 dồn nhanh với 3 tiếng trống bum bum bùm. Tiếng bùm cuối mạnh nhất là phách 1. KVSG đi bước 1 vào phách 1. Còn Dancesport thì không bước vào phách 1 mà chỉ nhấn hông, rồi bước đi ở phách 2. Phách 3 đổi trọng tâm và chassez nhồi ở phách 4 và 1. Tất cả bước nhồi hay chassez ở 4,5,1 sẽ ăn với 3 tiếng trống nhồi bum, bum, bùm. Cho nên đếm 2,3 cha cha cha hay 2,3 – 4 tà 1 thì ăn nhạc.

Để lại câu trả lời

Địa chỉ email sẽ được giữ bí mật Các trường bắt buộc được đánh dấu *